ส้มป่อย

ส้มป่อย

การปรุงอาหาร ทั่วไปแล้วจะไม่นิยมนำเอาส้มป่อยมาประกอบอาหารโดยตรง เนื่องจากส้มปอยมีรสชาติที่เปรี้ยวจึงนำไปเป็นเครื่องปรุงรสชาติให้แก่อาหารอื่นๆเสียมากกว่า...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ส้มป่อย