ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง

การปรุงอาหาร สำหรับผักชีฝรั่งจะไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร แต่จะนิยมนำมารับประทานเป็นผักแกล้มในอาหารต่างๆ...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักชีฝรั่ง
ผักแขยง

ผักแขยง

การปรุงอาหาร สำหรับผักแขยงสามารถนำมารับประทานได้ทั้งต้นของผักแขยง...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักแขยง
ผักแว่น

ผักแว่น

การปรุงอาหาร ส่วนที่นิยมนำมารับประทานกันของผักแว่น คือ เถาอ่อนๆ เนื่องจากมีรสชาติที่กรอบอร่อย...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักแว่น
ผักกูด

ผักกูด

การปรุงอาหาร ทั่วไปจะนำส่วนของยอดอ่อนและใบอ่อนของผักกูดมาประกอบอาหารซึ่งสามารถทำได้หลากหลายอย่าง...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักกูด
ปีบ

ปีป

การปรุงอาหาร โดยทั่วไปแล้วปีปไม่นิยมนำมาประกอบอาหารเหมือนผักอื่นๆ แต่จะนำมาทำเป็นผักรับประทานแกล้มและเป็นเครื่องเคียงมากกว่า...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ปีป
ปรงทะเล

ปรงทะเล

การปรุงอาหาร สำหรับปรงทะเลนั้นเป็นที่นิยมนำมารับประทาน แต่จะนำรับประทานเพียงส่วนของยอดอ่อนของปรงทะเลเท่านั้น...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ปรงทะเล
นางแย้มป่า

นางแย้มป่า

การปรุงอาหาร สำหรับนางแย้มป่าโดยทั่วไปนำส่วนของยอดนางแย้มป่ามาประกอบอาหาร...
Continue Reading ปิดความเห็น บน นางแย้มป่า
เถาคันแดง

เถาคันแดง

การปรุงอาหาร โดยทั่วไปเถาคันแดงไม่นิยมนำมาปรุงอาหารโดยตรงหรือนำมารับประทานสดๆ...
Continue Reading ปิดความเห็น บน เถาคันแดง