ย่านาง

ย่านาง

การปรุงอาหาร ย่านางเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ไม่นิยมนำมาประกอบอาหารโดยตรง...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ย่านาง
อัญชัน

อัญชัน

การปรุงอาหาร ลักษณะทั่วไปของอัญชันมีดอกสีม่วงโดยธรรมชาติ ด้วยสีน้ำเงินอมม่วงนั่นเองจึงทำให้เรานิยม...
Continue Reading ปิดความเห็น บน อัญชัน
หวาย

หวาย

การปรุงอาหาร เพราะหวายมีความสวยงามมาก จึงนิยมนำหวายมาเป็นวัสดุในงานฝีมือต่างๆ...
Continue Reading ปิดความเห็น บน หวาย
ส้มแขก

ส้มแขก

การปรุงอาหาร สำหรับส้มแขกจะนิยมนำผลสุกของส้มแขกมาประกอบอาหารจำพวกแกงส้มมากที่สุด...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ส้มแขก
เล็บครุฑ

เล็บครุฑ

การปรุงอาหาร สำหรับเล็บครุฑจะนำส่วนของยอดอ่อนมารับประทานกัน นิยมนำมาประกอบอาหารเป็นแกง...
Continue Reading ปิดความเห็น บน เล็บครุฑ
ผักชีล้อม

ผักชีล้อม

การปรุงอาหาร โดยทั่วไปแล้วผักชีล้อมมีรสชาติที่อมขมเล็กน้อย แต่ก็มีกลิ่นที่หอมและน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักชีล้อม
ผักตบไทย

ผักตบไทย

การปรุงอาหาร ขึ้นชื่อว่าผักตบแล้วก็ย่อมมีอะไรที่คล้ายๆกัน ดังนั้นผักตบชวาจึงมีลักษณะเหมือนกันผักตบไทย...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักตบไทย
ผักตบชวา

ผักตบชวา

การปรุงอาหาร หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงอาหารของสัตว์แต่เพียงอย่างเดียว...
Continue Reading ปิดความเห็น บน ผักตบชวา